e-mail: stanislaw.pietraszek(at)polsl.pl
tel. 32 237 10 89
pokój 841

Aktualny plan zajęć

Stanowisko: Adiunkt
Obszary zainteresowań naukowych:
 1. Elektronika Biomedyczna.
 2. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych.
 3. Systemy akwizycji sygnałów biomedycznych.
 4. Zastosowanie sensorów do akwizycji sygnałów biomedycznych.
Dorobek naukowy:
Lista najważniejszych publikacji:
 1. Pietraszek S., Pachole A., Application of PIC Microcontrollers in single sensor dual gas - CO/CH4 detectors, Proceedings of SPIE, Optoelectronic and Electronic Sensors IV, ed. J Frączek, vol. 4516, pp110 – 114.
 2. Pietraszek S., A New Method for DC Suppresion in Biopotential Premprifiels, VI International Conference SYMBIOSIS 2001, 11-13 September 2001, pp.140-144.
 3. Pietraszek S., Mikroprocesory jednoukładowe PIC, wyd. Helion, Gliwice 2002, (351 stron.
 4. Pietraszek S., Machowska-Majchrzak A., An Application of Monolithic Acceleration Sensors to Recording and Analysis of Tremor, IV Symposium on Medical Physics, II International Symposium on Medical Physics, 13-15 November 2003, Ustroń – Poland, Abstracts p. 146.
 5. Pietraszek S., Procesory PIC12F6xx w praktyce, wyd. BTC, Warszawa 2005, (287 stron).
 6. Pietraszek S., Kostka P., Nawrat Z., Analiza ruchów ramienia robota kardiochirurgicznego Robin Heart I z wykorzystaniem monolitycznych czujników przyspieszenia i żyroskopów”, Książka: „Postępy robotyki. Przemysłowe i medyczne systemy robotyczne” Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Tchonia, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności (WKŁ) , Warszawa 2005, ss. 167-173.
 7. Machowska-MajchrzakA., Pierzchała K., Pietraszek S., Analysis of selected parameters of tremor recorded by a biaxial accelerometer in patients with parkinsonian tremor, essential tremor and cerebellar tremor, Neurologia I Neurochirurgia Polska, (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery), Vol 41, no 3, 2007, pp. 241 – 250.
 8. Komorowski D., Pietraszek S., Tkacz E., Preliminary examination of the methods applied to artefacts elimination during egg examination, Engineering and Physical Sciences in Medicine and the Australian Biomedical Engineering Conference EPSM 2008, 16-20 November 2008, New Zealand.
 9. Pietraszek S., Komorowski D., The Simultaneous Recording and Analysis Both EGG and HRV Signals, Proceedings of the 31th Annual International IEEE EMBS Conference September 2-6, 2009, Minneapolis, Minnesota, USA.
 10. Komorowski D., Pietraszek S., Preprocessing for Spectral Analysis of Electrogastrogram, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2009 (WC2009), Munich, Germany, September 7 – 12, 2009, Issue on CD.
 11. Pietraszek S., Komorowski D.,“Heart Rate Analysis in the EGG Examination”, Advances in Intelligent and Soft Computing 69, Information Technologies in Medicine Volume 2, Springer-Verlag Berlin Haidelberg 2010. ISBN 978-3-642-13104-2, e-ISBN 978-3-642-13105-9, ISNN 1867-5662, p. 283-292.
 12. Pietraszek S., Komorowski D., ”Zastosowanie filtracji adaptacyjnej do selektywnego tłumienia zakłóceń oddechowych w sygnałach EGG” XVII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 11-14 października 2011 Gliwice/Tarnowskie Góry.
 13. Grzechca D., Komorowski D., Pietraszek S., A Universal wireless device for biomedical signal recording, Pervasive, Mobile Sensing and Computing for HealthCare: Technological and Social Issues, Springer-Verlag, Berlin 2012. pp. 172-190.
 14. Stanisław Pietraszek, Dariusz Komorowski, System akwizycji sygnałów bioelektrycznych z programowanym układem ADS1298, PAK 2012 nr 03, s. 268-271.
Udział w projektach:
 1. Projekt badawczy: „ Opracowanie nowej metodologii badań sygnałów elektrogastrograficznych dla identyfikacji powtarzalności zapisów oraz wartości prawidłowych parametrów charakteryzujących wielokanałowy elektrogastrogram u człowieka .” - 2008-2010, wykonawca projektu.
 2. Projekt badawczy: „Koncepcja i realizacja bezzałogowych platform latających z przeznaczeniem do wykonywania zadań rozpoznawczych i operacyjnych”, 2011-2013, wykonawca projektu.
 3. Projekt badawczy: „Opracowanie nowej metodologii badawczej dotyczącej diagnostyki oraz terapii bruksizmu”, 2013-2015, wykonawca projektu.
Działalność dydaktyczna:
 1. Elektronika Biomedyczna.
 2. Wstęp do Informatyki.
 3. Metody Numeryczne.
 4. Elektroniczna Aparatura Medyczna.
Działalność organizacyjna (członkostwa w stowarzyszeniach):
 1. Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.