e-mail: michal.jezewski(at)polsl.pl
tel. 32 237 20 79
pokój 843

Aktualny plan zajęć

Stanowisko: Adiunkt
Obszary zainteresowań naukowych:
 1. Grupowanie danych.
 2. Klasyfikacja obiektów.
Dorobek naukowy:
Lista najważniejszych publikacji:
 1. M. Jeżewski: „Application of modified fuzzy clustering to medical data classification”, Journal of Medical Informatics and Technologies, 2011, Vol. 17, 51-57.
 2. M. Jeżewski, J. Łęski: „An application of fuzzy clustering method to cardiotocographic signals classification”, w „Man-Machine Interactions 2”, Editors: T. Czachórski, S. Kozielski, U. Stańczyk, Advances in Intelligent and Soft Computing Vol. 103, Springer Verlag, 2011, 315-322.
 3. M. Jeżewski, J. Łęski: „Cardiotocographic signals classification based on clustering and fuzzy if-then rules”, Proceedings of the 5th European IFMBE Conference, Vol. 37, 2011, 121-124.
 4. M. Jeżewski, J. Łęski: „Fuzzy clustering finding prototypes on classes boundary”, w „Computer Recognition Systems 4”, Editors: R. Burduk, M. Kurzyński, M. Woźniak, A. Żołnierek, Advances in Intelligent and Soft Computing Vol. 95, Springer Verlag, 2011, 177-186.
 5. M. Jeżewski, R. Czabański, D. Roj, J. Wróbel: „Influence of input data modification of neural networks applied to the fetal outcome classification”, Latest Trends on Computers, Vol. 1, Editors: N. Mastorakis, V. Mladenov, Z. Bojkovic, 2010, 202-207.
 6. M. Jeżewski, R. Czabański, J. Wróbel, K. Horoba: „Analysis of extracted cardiotocographic signal features to improve automated prediction of fetal outcome”, Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol. 30(4), 2010, 29-47.
 7. M. Jeżewski, R. Czabański, D. Roj, J. Wróbel,  J. Jeżewski: „Application of RBF neural networks for predicting low birth weight using features extracted from fetal monitoring signals”, IFMBE Proceedings of the World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Vol. 25, 2009, 374-377.
 8. M. Jeżewski, R. Czabański, K. Horoba, J. Wróbel, J. Jeżewski: „Prediction of newborn sex with neural networks approach to fetal cardiotocograms classification”, w „Information Technologies in Biomedicine”, Editors: E. Piętka, J. Kawa, Advances in Soft Computing Vol. 47, Springer Verlag, 2008, 299-306.
 9. M. Jeżewski, R. Czabański, K. Horoba, J. Wróbel, J. Łęski, J. Jeżewski: „Influence of gestational age on neural networks interpretation of fetal monitoring signals”, Journal of Medical Informatics and Technologies,  2008, Vol. 12, 137-142.
 10. M. Jeżewski, J. Wróbel, K. Horoba, A. Gacek, N. Henzel, J. Łęski: „The prediction of fetal outcome by applying neural network for evaluation of CTG records”, w „Computer Recognition Systems 2”, Editors: M. Kurzyński, E. Puchała, M. Woźniak, A. Żołnierek, Advances in Soft Computing Vol. 45, Springer Verlag, 2007, 532-541.
 11. M. Jeżewski, J. Wróbel, P. Łabaj, J. Łęski, N. Henzel, K. Horoba, J. Jeżewski: „Some practical remarks on neural networks approach to fetal cardiotocograms classification”, Proceedings of the 29th Annual International Conference of the IEEE EMBS, 2007, 5170-5173.
 12. M. Jeżewski, N. Henzel, J. Wróbel, P. Łabaj, A. Matonia: „Application of neural networks for prediction of fetal outcome”, Proceedings of the XI International Conference on Medical Informatics and Technologies, 2006, Vol. 10, 127-132.
 13. R. Czabański, M. Jeżewski, J. Wróbel, J. Jeżewski: Predicting the risk of low-fetal birth weight from cardiotocographic signals using ANBLIR system with deterministic annealing and e-insensitive learning, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 2010, Vol. 14, No. 4, 1062-1074.
Działalność dydaktyczna:
 1. Elektroniczna Aparatura Medyczna (laboratorium, 1 ćwiczenie)
 2. Elektronika Biomedyczna (laboratorium, 1 ćwiczenie)
 3. Medyczne Systemy Informatyczne (laboratorium)
 4. Metody Numeryczne (laboratorium)
 5. Wstęp do Informatyki (laboratorium)