e-mail: robert.czabanski(at)polsl.pl
tel. 32 237 20 79
pokój 838

Aktualny plan zajęć

Stanowisko: profesor Politechniki Śląskiej.

Obszary zainteresowań naukowych:
 1. Teoria zbiorów i systemów rozmytych.
 2. Sztuczne sieci neuronowe.
 3. Systemy neuronowo-rozmyte i ewolucyjno-rozmyte.
 4. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

Dorobek naukowy: http://orcid.org/0000-0003-4737-2138

Działalność dydaktyczna:

Prowadzone przedmioty:

 1. Artificial Intelligence.
 2. Advances Topics in Numerical Methods.
 3. Elektroniczna Aparatura Medyczna.
 4. Elektronika Biomedyczna.
 5. Metody Numeryczne.
 6. Metody Optymalizacji.
 7. Miernictwo Elektromedyczne.
 8. Podstawy Programowania Komputerów.
 9. Rachunek Prawdopodobieństwa I Statystyka Matematyczna.
 10. Wstęp do Informatyki.
 11. Telemedycyna.

Działalność organizacyjna (członkostwa w stowarzyszeniach):
 1. Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.