e-mail: monika.kwoka(at)polsl.pl
tel. 32 237 20 57
pokój 432
Wydział Elektryczny,
ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice

Aktualny plan zajęć

Stanowisko: profesor nadzwyczajny, prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.
Dziedzina: Nauki Techniczne.
Dyscyplina: Elektronika.
 
Przebieg kariery naukowej (uzyskane stopnie naukowe i tytuł naukowy):

2003: magister inżynier fizyki technicznej (Optolektronika) - Politechnika Śląska, Gliwice.
2007: dr nauk fizycznych (Nanotechnologia) - Politechnika Śląska, Gliwice.
2015: dr hab. nauk technicznych (Elektronika) - Politechnika Śląska, Gliwice.

 
Obszary zainteresowań naukowych:

- Nanotechnologia materiałów elektronicznych.
- Powierzchniowe metody badawcze w nanotechnologii półprzewodnikowej.

 
Dorobek naukowy:

Publikacje naukowe w czasopismach naukowych z bazy JCR (Lista Filadelfijska): 18,
w tym w okresie zatrudnienia w Instytucie Elektroniki: 10.

  1. L.Ottaviano, M.Kwoka, F.Bisti, P.Parisse, V.Grossi, S.Santucci, J.Szuber, Local surface morphology and chemistry of SnO2 thin films deposited by rheotaxial growth and thermal oxidation method for gas sensors application. Thin Solid Films 517 (2009) 6161.
  2. M.Kwoka, L.Ottaviano, N.Waczynska, S.Santucci, J.Szuber, The influence of Si substrate preparation on the surface chemistry and morphology of L-CVD SnO2 thin films studied by XPS and AFM. Applied Surface Science 256 (2010) 5771.
  3. M.Kwoka, N.Waczynska, P.Kościelniak, M.Sitarz, J.Szuber, XPS and TDS comparative studies of L-CVD SnO2 ultra thin films. Thin Solid Films 520 (2011) 913-7.
  4. P.Kościelniak, J.Mazur, J.Hynek, M.Kwoka, L.Pawela, J.Szuber, XPS and AFM studies of surface chemistry and morphology of In2O3 ultrathin films deposited by rheotaxial growth and vacuum oxidation. Thin Solid Films 520 (2011) 927-31.
  5. M.Kwoka, L.Ottaviano, J.Szuber, Photoemission studies of the surface electronic properties of L-CVD SnO2 ultra thin films. Applied Surface Science 258 (2012) 8425.
  6. M.Sitarz, M.Kwoka, E.Comini, D.Zappa, J.Szuber, Surface chemistry of the SnO2 nanowires on Ag catalyst-covered Si substrate studied by XPS and TDS methods. Nanoscale Research Letters 9 (2014) 43 (6p).
  7. M.Kwoka, LOttaviano. P.Koscielniak, J.Szuber, XPS, TDS and AFM studies of surface chemistry and morphology of Ag-covered L-CVD SnO2 nanolayers. Nanoscale Research Letters 9 (2014) 260 (9p).
  8. M.Kwoka, L.Ottaviano, J.Szuber, Comparative analysis of physico-chemical and gas sensing characteristics of two different forms of SnO2 films. Applied Surface Science 326 (2015) 27-31.
  9. M.Kwoka, M.Krzywiecki, Rheotaxial growth and vacuum oxidation - novel technique of tin oxide deposition - in situ monitoring of oxidation process. Materials Letters 154 (2015) 1-4.
  10. A.Blacha-Grzechnik, K.Piwowar, P.Koscielniak, M.Kwoka, J.Szuber, J.Zak, Phenothiazines grafted on the electrode surface from diazonium salts as molecular layers for photochemical generation of singlet oxygen. Electrochimica Acta 182 (2015) 1085-92.
 
Liczba cytowań obcych w bazie Web of Science: 173.
Indeks Hirscha wg. Bazy Web of Science: 8.
 
Projekty

Zagraniczne

Centre of Excellence in Physics and Technology of Semiconductor Interfaces and Sensors (CESIS);
Contract EC: G6MA-CT-2002-04042 (FP5); Period: 2002-2005; Coordination: prof. Jacek Szuber.
Role: Member of research group, administration and managing.

Network of Excellence on General Olfaction and Sensing Projects on a European Level (GOSPEL);
Contract EC: IST 507610 (FP6); Period: 2004-2009; Coordination: prof. Jacek Szuber.
Role: Member of Training Activity Centre.

Integrated Project - Oxide Materials for the Post-Silicon Electronics Era (ORAMA): Contract: 246334 (FP7); Period: 2007-2013; Coordination: Eberhard-Karls-Universitat, Tübingen, Germany - Prof. Udo Weimar.
Role: Member of research group.

Project: Clean and resource efficient building for real life (Clear-up): Contract: 211948 (FP7); Period: 2008-2012; Coordination: Eberhard-Karls-Universitat, Tübingen, Germany - Prof. Udo Weimar.
Role: Administration and Managing.

European Network on New Sensing Technologies for Air-Pollution Control and Environmental Sustainability (EuNetAir) - European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST Action); Contract: OC-2011-1-9706 (FP7); Period: 2011-2016.
Role: Member of the Workshops activity group.

Krajowe (KBN, MNiSW, MRR):

Specjalny Program Badawczy KBN - 135/E-367/SPB/6.PR UE/DIE 431/2004-2007;
Sieć Doskonałości: Projekty sensorowe na poziomie Europejskim (GOSPEL);
Koordynator: prof. Jacek Szuber;
Okres: 2004-2009;
Rola: wykonawca zadań, administrator.

Projekt badawczy: N515 1994 33;
Badania lokalnej morfologii i stechiometrii cienkich warstw dwutlenku cyny SnO2 wytwarzanych metodą RGTO aspekcie zastosowań sensorowych;
Kierownik: prof. Jacek Szuber;
Okres: 2007-2009; Rola: główny wykonawca;
Projekt strukturalny: POIG.01.03.01-159/08-00;
Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych (InTechFun)
Koordynator: Instytut Technologii Elektronowej (prof. Anna Piotrowska);
Okres: 2009-2014; Rola: główny wykonawca zadań w grupie badawczej PSl-2 w Instytucie Elektroniki Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Projekt badawczy MNiSW: 96942;
Wpływ przypowierzchniowego domieszkowania węglika krzemu 4H-SiC techniką implantacji jonów na właściwości elektrofizyczne struktur MOS
Koordynator: Politechnika Warszawska (prof. Jan Szmidt);
Okres realizacji: 2012-2014;
Charakter udziału: wykonawczyni zadania badawczego w Instytucie Elektroniki Politechnice Śląskiej w Gliwicach;
Projekt badawczy MNiSW: IP2012 019072 - IUVENTUS PLUS;
Optymalizacja hybrydowych nanostruktur półprzewodników organicznych i przezroczystych tlenków przewodzących dla zastosowań w fotowoltaice;
Okres: 2013-15; Kierownik: dr inż. Maciej Krzywiecki;
Rola: główny wykonawca zadań w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 
Badania kierunkowe Instytutu Elektroniki:

Temat: Zaawansowane technologie w mikroelektronice (od 2010 do chwili obecnej).

 
Współpraca naukowa (potwierdzona m.in. realizacją wspólnych projektów badawczych, oraz udokumentowana wspólnymi publikacjami naukowymi w czasopismach z bazy JCR).

Międzynarodowa:

- Brescia University, Italy,
- L’Aquila University, Coppito, Italy,
- Tuebingen University, Germany.

Krajowa:
(potwierdzona realizacją wspólnych projektów badawczych)

- Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Warszawa,
- Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki,
- Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa,
- Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny.

 
Zagraniczne staże naukowe i stypendia

Post-Doc Position - Tubingen University, Germany, 2008-2011, łącznie 3 lata.
Researcher - L’Aquila University, Italy, 4-krotnie, łącznie 3 miesiące.

 
Krajowe stypendia naukowe
Stypendium MNiSW dla Wybitnego Młodego Naukowca;
Okres: 2013-2016.
 
Działalność dydaktyczna

Wykłady:
Kompatybilność elektromagnetyczna (Wydział EL - kierunek Elektronika i telekomunikacja).
Elektronika ciała stałego (Wydział AEI - kierunek Elektronika i telekomunikacja).

Seminaria:
Kompatybilność elektromagnetyczna (Wydział EL - kierunek Elektronika i telekomunikacja).
Metrologia (Wydział EL - kierunek Elektronika i telekomunikacja).

Classes:
Physics (Wydzial AEI - kierunek CEIE).

Ćwiczenia:
Fizyka (Wydział AEI - kierunek Elektronika i telekomunikacja).
Fizyka (Wydzial AEI - kierunek Teleinformatyka).

Laboratoria:
Technologie mikroelektroniczne (Wydzial AEI - kierunek Elektronika i telekomunikacja).

 
Działalność organizacyjna

Międzynarodowa:
General Management of International cyclic Workshops on Semiconductor Gas Sensors (SGS) and Semiconductor Surface Passivation (SSP).

Krajowe
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Przewodnicząca Sekcji Nauki o Powierzchni.

 
Nagrody i wyróżnienia:

Krajowe:
- I Nagroda w Konkursie im. Janusza Groszkowskiego (Polskiego Towarzystwa Próżniowego) za najlepszą pracę dyplomową magisterską z dziedziny próżni w roku 2004.
- I Nagroda w Konkursie im. Janusza Groszkowskiego (Polskiego Towarzystwa Próżniowego) za najlepszą pracę doktorską z dziedziny próżni w roku 2008.

Uczelniane:
- Nagroda J.M.Rektora stopnia II za działalność naukową (2008).
- Nagroda J.M.Rektora stopnia III za działalność naukową (2010, 2011, 2012, 2013).
- Nagroda J.M.Rektora stopnia II za działalność organizacyjną (2014).