e-mail: marian.kotas(at)polsl.pl
tel. 32 237 20 19
pokój 742

Aktualny plan zajęć

Stanowisko: profesor Politechniki Śląskiej.
Obszary zainteresowań naukowych:
 1. Przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych.
 2. Metody liniowej i nieliniowej filtracji sygnałów biomedycznych.
Dorobek naukowy:
Lista najważniejszych publikacji:
Monografie:
 1. Kotas M., Nieliniowa filtracja projekcyjna sygnałów elektrokardiograficznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011.
Rozdział w książce opublikowanej za granicą:
 1. Kotas M., Nonlinear Projective Filtering of ECG Signals, in: Biomedical Engineering, Edited by: Carlos Alexandre Barros de Mello, In-Tech, Croatia 2009, pp. 433-452.
Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej:
 1. Kotas M., Projective filtering of time-aligned ECG beats, IEEE Trans. on Biomedical Engineering, 51(7), 2004, pp. 1129-1139.
 2. Kotas M., Application of projection pursuit based robust principal component analysis to ECG enhancement, Biomedical Signal Processing and Control, 1(4), 2006, pp. 289-298.
 3. Kotas M., Projective filtering of time-aligned ECG beats for repolarization duration measurement, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 85(2), 2007, pp.115-123.
 4. Kotas M., Projective filtering of time-aligned beats for foetal ECG extraction, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 55(4), 2007, pp. 331-339.
 5. Kotas M., Projective filtering of time warped ECG beats, Computers in Biology and Medicine, 38(1), 2008, pp. 127-137.
 6. Kotas M., Robust projective filtering of time-warped ECG beats, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 92(2), 2008, pp. 161-172.
 7. Kotas M., Combined application of independent component analysis and projective filtering to fetal ECG extraction, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 28(1), 2008, pp. 75-93.
 8. Kotas M., Jeżewski J., Matonia A., Kupka T., Towards noise immune detection of fetal QRS complexes, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 97(3), 2010, pp. 241-256.
 9. Kotas M., Jeżewski J., Horoba K., Matonia A., Application of spatio-temporal filtering to fetal electrocardiogram enhancement, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 104(1), 2011, pp. 1-9.
Udział w projektach:
 1. Projekt badawczy MNiSW nr N N518 335935, „Zastosowanie nowatorskich metod przetwarzania elektrokardiogramu płodu dla ekstrakcji informacji o wczesnych objawach zagrożenia życia” (główny wykonawca projektu)
Działalność dydaktyczna:
 1. Systemy Diagnostyki Kardiologicznej.
 2. Podstawy Programowania Komputerów.
Działalność organizacyjna (członkostwa w stowarzyszeniach):
 1. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
 2. Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej.
 3. Komisja Elektroniki przy Oddziale PAN w Katowicach.