e-mail: ewa.straszecka(at)polsl.pl
tel. 32 237 17 25
pokój 839

Aktualny plan zajęć


Stanowisko: profesor Politechniki Śląskiej.

Obszary zainteresowań naukowych:
 1. Wspomaganie decyzji w medycynie.
 2. Elektronika biomedyczna.

Dorobek naukowy: http://orcid.org/0000-0002-9304-5755

Działalność dydaktyczna:

Skrypty:

 1. J. Holcik, E. Straszecka, BIONIKA (biologicke systemy a procesy). Ucebni Texty Vysokych Skol, Vysoke uceni techniske v Brne, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ustav biomedicinskeho inzenyrstvi, Brno 1999.
 2. Praca zbiorowa pod redakcją E. Straszeckiej, Laboratorium metod numerycznych. skrypt Politechniki Śląskiej nr 2287, Gliwice, 2002.

Prowadzone przedmioty:

 • w poprzednich latach działalności dydaktycznej:
 1. Biocybernetyka (do roku 1998),
 2. Bionika (1993-1995),
 3. Elementy sztucznej inteligencji,
 4. Implanty w medycynie,
 5. Information and Knowledge Processing (2002-2005),
 6. Komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej (rok 2000/2001),
 7. Metody statystyczne w medycynie (rok 1999/2000),
 8. Podstawy inżynierii wiedzy (1993-1995),
 9. Przetwarzanie informacji biomedycznej (do roku 2004),
 10. Przetwarzanie informacji w medycynie (rok 1999/2001),
 11. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (do roku 1994),
 12. Systemy ekspertowe (2000, 2002, 2005).
 • obecnie:
 1. Advanced Topics in Numerical Methods (S2 Makrokierunek),
 2. Artificial Inetlligence (S1 Makrokierunek),
 3. Medyczne Systemy Informacyjne (S2, kierunek Elektronika, specjalność Elektronika Biomedyczna),
 4. Metody numeryczne (S1 i S2, kierunek Elektronika),
 5. Systemy wspomagania decyzji (dla studiów doktoranckich),
 6. Sztuczna inteligencja w zastosowaniach inżynierskich (przedmiot obieralny).

Działalność organizacyjna (członkostwo i praca w zespołach naukowych):
 1. Organizator i przewodnicząca sesji: Workshop on Diagnosis Support Systems in Medicine – Part A: Thyroid Gland Diseases, na ESIT (European Symposium on Intelligent Techniques), Sept.14-15, 2000 Aachen, Niemcy.
 2. Przewodnicząca sesji Expert Systems in Medicine II, 2002, 2-nd European Medical and Biological Engineering Conference EMBEC’02, Vienna, Austria.
 3. Przewodnicząca sesji, Soft Computing – Neural Networks, Fuzzy Systems, Evolutionary Computing and Learning II, 2004, IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics, Hague, Holandia.
 4. Przewodnicząca sesji “Information Technology”, The Fifth International Workshop ‘Control and Information Technology”, IWCIT’06, Politechnika Śląska 2006, Gliwice.
 5. Przewodnicząca sesji “Handwriting recognition”, 11th Conf. Medical Informatics & Technologies 2006, Wisła.
 6. Aktywny członek sieci ERUDIT – European Network in Uncertainty Techniques Developements for Use in Information Technology do 2000 r (reorganizacja), od 2001 r – członek EUROFUSE – Euro Working Group on Fuzzy Sets.
 7. Od grudnia 2002 członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
 8. Od kwietnia 2003 członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej.