Plan zebrań pracowników Zakładu Elektroniki Biomedycznej
w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018
(wtorki, godz. 9:00, sala 747)
  

20.02.2018 prof. dr hab. inż. J. Łęski
Sprawy organizacyjne Zakładu EB.

06.03.2018

prof. dr hab. inż. J. Łęski
Tematy BK i dokumentowanie dorobku pracowników.

13.03.2018

prof. dr hab. inż. J. Łęski
Sprawy dydaktyczne Zakładu EB.
27.03.2018 dr inż. M. Jeżewski
Zastosowanie metod grupowania i klasyfikacji danych w celu wsparcia procesu oceny stanu płodu.
10.04.2018 dr hab. inż. M. Kwoka, prof. Pol. Śl.
Projekty NCN na przykładzie projektu OPUS – wniosek i realizacja.
17.04.2018 mgr inż. A. Kuliś
Badania właściwości powierzchni cienkich warstw DC MS ZnO w aspekcie zastosowań sensorowych.
08.05.2018 mgr inż. M. Piela
Zastosowanie filtracji czasowo-przestrzennej do detekcji potencjałów wywołanych.
22.05.2018 mgr inż. T. Kupka
Metody wyznaczania rytmu serca płodu z sygnału ultradźwiękowego.
29.05.2018 mgr inż. S. Porębski
Wspomaganie diagnozy medycznej na podstawie rozmytych reguł warunkowych.
05.06.2018
mgr inż. E. Sobotnicka
Metody przetwarzania obrazów układu sercowo-naczyniowego do analizy blaszek miażdżycowych.
mgr inż. A. Matonia
Analiza elektrycznego sygnału serca płodu rejestrowanego nieinwazyjnie w celu oceny zmienności rytmu.