Plan zebrań pracowników Zakładu Elektroniki Biomedycznej
w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019
(wtorki, godz. 9:00, sala 747)
  

16.10.2018 prof. dr hab. inż. J. Łęski
Sprawy organizacyjne Zakładu EB.

30.10.2018

prof. dr hab. inż. J. Łęski
Trudności i wyzwania związane z wprowadzaniem w życie Konstytucji dla Nauki.

06.11.2018

dr A. Kłos-Witkowska
Synteza wiedzy i rozwój zagadnień związanych z konstrukcją biosensorów.

20.11.2018

mgr inż. M. Bałecki
Demonstrator sensora gazów toksycznych na bazie efektu fotonapięcia powierzchniowego.
27.11.2018 mgr inż. A. Kuliś
Właściwości powierzchniowe nanowarstw tlenku cynku ZnO w aspekcie ich zastosowań w sensoryce gazów toksycznych.
04.12.2018 mgr inż. M. Piela
Zastosowanie filtracji czasowo-przestrzennej do klasyfikacji wizualnych potencjałów wywołanych.
18.12.2018 prof. dr hab. inż. J. Łęski
Sprawy organizacyjne Zakładu EB.
08.01.2019 dr inż. T. Przybyła
Filtracja projekcyjna z grupowaniem danych.
22.01.2019 dr B. Łysoń-Sypień
Jednowymiarowe struktury SnO2 do badań sensorowych.