Plan zebrań pracowników Zakładu Elektroniki Biomedycznej
w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020
(wtorki, godz. 8:30, sala 747)
  

01.10.2019 prof. dr hab. inż. J. Łęski
Sprawy organizacyjne Zakładu Elektroniki Biomedycznej.

15.10.2019

mgr inż. M. Bałecki
Wykorzystanie pojemnościowych czujników gazów w przemysłowych systemach bezpieczeństwa.

29.10.2019

dr hab. inż. E. Straszecka, prof. PŚ
Sprawy dydaktyczne Zakładu Elektroniki Biomedycznej.

05.11.2019

dr inż. T. Moroń
Weryfikacja biometryczna bazująca na obrazach w bliskiej podczerwieni naczyń krwionośnych palca.
19.11.2019 mgr inż. Iwona Fabikowska - Pawela
Modułowy system do osadzania materiałów półprzewodnikowych.
26.11.2019

mgr inż. Sławomir Frysztak
Przemysłowy detektor nieszczelności bazujący na spektrometrze masowym.

mgr inż. Paweł Sobczak
Nowej generacji spektrometr termo programowalnej desorpcji termicznej.

03.12.2019 prof. dr hab. inż. J. Łęski
Sprawy związane z publikacjami w Zakładzie Elektroniki Biomedycznej.
17.12.2019 prof. dr hab. inż. J. Łęski
Sprawy organizacyjne Zakładu Elektroniki Biomedycznej.
07.01.2020 dr hab. inż. T. Pander, prof. PŚ
Śledzenie ruchu oczu w praktycznych zastosowaniach.

29.10.2019

dr hab. inż. E. Straszecka, prof. PŚ
Sprawy dydaktyczne Zakładu Elektroniki Biomedycznej.
21.01.2020 prof. dr hab. inż. J. Łęski
Podsumowanie semestru zimowego.