doc dr inż. Jerzy KopkaUrodził się 3 lutego 1933 roku w Bydgoszczy. W 1952 roku złożył egzamin dojrzałości w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowi¬cach, po czym rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Dyplom uzyskał w 1958 roku. Pracę w Politechnice Śląskiej rozpoczął w 1954 roku w Katedrze Miernictwa Elektrycznego jako młodszy asystent; a dwa lata później przeniósł się do Katedry Elektroniki Przemysłowej. W omawianym okresie jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół problematyki zastosowania układów elektronicznych w zabezpieczeniach energetycznych.

Z tej tematyki w 1964 roku obronił pracę doktorską, wykonaną pod kierunkiem Prof. T. Zagajewskiego. W 1968 roku został docentem etatowym. W 1970 roku wspólnie z doc. Aleksandrem Kwiecińskim zorganizował Instytut Aparatury i Automatyki Medycznej na Wydziale Automatyki, w którym funkcję dyrektora pełnił do 1984 roku. Kształcenie elektroników w zakresie specjalności "elektroniczna aparatura medyczna" prowadzonej przez lAiAM, stało się wzorcowe w kraju. W tym okresie zajmuje się elektronicznymi metodami pomiarami parametrów krwi. Rezultatem tej działalności było opracowanie przez zespół lAiAM kilku wersji automatów hematologicznych, za co zespół był dwukrotnie wyróżniony nagrodą zespołową I stopnia. Z uwagi na załamanie się gospodarki w tym okresie nie zostały one niestety wdrożone do produkcji.

Doc. J. Kopka był promotorem 11 i recenzentem 8 prac doktorskich. Za kształcenie kadry naukowej został w 1989 roku wyróżniony nagrodą MEN III stopnia. Od 1976 do 1992 roku był członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Był członkiem Rad Naukowych Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego ORMED w Warszawie, OBREAM w Zabrzu i IMM w Katowicach.

W okresie 1973-81 i 1987-90 pełnił funkcję dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Za długoletnią pracę dydaktyczną był odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1990 r.), odznaką Zasłużonemu dla Rozwoju Województwa Katowickiego, Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej, Odznaka ZNP. Od października 1994 roku przebywał na emeryturze.

Zmarł 21 listopada 1998 roku.