dr inż. Aleksander KwiecińskiDoc. inż. Aleksander Kwieciński urodził się 24 stycznia 1925 roku w Krakowie. Po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej w 1951 roku podjął pracę na Uczelni, gdzie w 1965 obronił doktorat i w 1969 został docentem. Został kierownikiem Katedry Techniki i Urządzeń Automatyki; Ówczesny Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr inż. Jerzy Szuba i Władze Uczelni poparły działanie pracowników Wydziału Automatyki, dzięki czemu dla kształcenia w tej specjalności, został powołany w 1969 r Oddział Elektronicznej Aparatury Medycznej.

Działalność dydaktyczną rozpoczął 1 października 1969 roku. Kierownikiem Oddziału został jego organizator doc. dr inż. Aleksander Kwieciński. W 1971 roku nastąpiły zmiany organizacyjne w Uczelni. Powołano Instytut Aparatury i Automatyki Medycznej (IAAM) jako do tej pory jedyny tego typu w Polsce, w którym został z-cą dyrektora. Zawarcie wieloletnich umów IAAM z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Techniki Medycznej ORMED w Warszawie spowodowało utworzenie w Gliwicach Oddziału COTM , którego został kierownikiem. Główne kierunki jego działalności naukowej i specjalności to: elektronika i automatyka oraz elektronika medyczna.

Do najważniejszych publikacji doc. A. Kwiecińskiego należą 4 książki i skrypty (Elektronika przemysłowa – podręcznik akademicki , 5 wydań: 1961,1965, 1975, 1976 – wydanie radzieckie 1982; Laboratorium Elektroniki – skrypt Pol. Śl. 1971, Elektronika medyczna t.II 1975; Aparatura analityczna i laboratoryjna – skrypt 1982; Automatyczny analizator hematologiczny – Problemy Techniki Medycznej 1977). Posiadał 10 patentów. Był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej – Oddziału Śląskiego, członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w latach 1978-1980; Komitetu Metrologii PAN (1981-1982); członkiem Rady Redakcyjnej „Postępy Fizyki Medycznej” . Wypromował 4 doktorów.

Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: zesp. w 1976, 1977, 1981 roku; indyw. II st. w1978; Nagrodę Wojewódzką w 1981; Nagrody Rektora w 1954, 1953, 1958, 1968, 1969, 1971, 1980 roku.

Za zasługi otrzymał Srebrną Odznakę 15-lecia Pol. Śl. – 1960, Medal 25-lecia Pol. Śl. – 1969; Brązowy i Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju w 1967 i 1969 roku, Odznakę Zasłużonego Działacza sportowego – 1970; Złotą Odznakę Zasłużonego dla Rozwoju Województwa Katowickiego – 1970; Odznakę 25-lecia Gliwic – 1970; Złoty Krzyż Zasługi w 1973; Odznakę Zasłużonego dla Pol. Śl. w 1974.

Zmarł 24 października 1982 roku w Gliwicach.