dr inż. Andrzej CzaplaUrodził się w 19.10.1947 roku w Sosnowcu. W lutym 1972 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera o specjalności elektroniczna aparatura medyczna w Instytucie Elektrotechnicznym w Leningradzie (obecnie St. Petersburg). W maju tego samego roku podjął pracę jako asystent stażysta, później asystent i starszy asystent w Instytucie Aparatury i Automatyki Medycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od tego czasu zajmował się problematyką projektowania aparatury elektromedycznej, w szczególności aparatury rentgenowskiej i izotopowej oraz systemów informacyjno-pomiarowych dla potrzeb diagnostyki psychologicznej.

Brał udział w pracach zespołu opracowującego automatyczne analizatory parametrów krwi. Temat jego pracy doktorskiej to: ,,Analiza i opracowanie urządzeń syntetyzujących obrazy graficzne dla systemów informacyjno-pomiarowych", którą obronił 23.12.1983 roku po uprzednio odbytych studiach doktoranckich w Instytucie Elektrotechnicznym w Leningradzie. Rozpoczął wówczas pracę jako adiunkt początkowo w Instytucie Aparatury i Automatyki Medycznej, później w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej. Brał udział w licznych pracach naukowo-badawczych. W latach 1995-1997 był kierownikiem projektu badawczego pt: ,,Opracowanie i badanie systemów wspomagania komputerowego diagnostycznych badań psychologicznych dla pracowni psychologii pracy, poradni zawodowych biur pracy funkcjonujących w systemie służby psychologicznej". Został on wysoko oceniony i zakwalifikowany do wdrożenia. Współpracował z Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w Warszawie, Instytutem Medycyny Pracy w Sosnowcu, z poradniami zawodowymi na Śląsku. Prace które prowadził, zaowocowały wieloma patentami (miał ich ok. 20) oraz pracami dyplomowymi (ponad 52 obronionych). Prowadził zajęcia z miernictwa elektromedycznego, ergonomii, aparatury rentgenowskiej i izotopowej. Był autorem, bądź współautorem kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych, raportów wewnętrznych z prac BK i BW oraz skryptu. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej. Był wieloletnim Wydziałowym Inspektorem pracy, Przewodniczącym Rady Oddziałowej ZNP.  

Zawsze na sercu leżało Mu dobro Instytutu i Zakładu. Był cenionym w środowisku fachowcem, uczynnym kolegą, przyjacielem, na którego zawsze można było liczyć. Cieszył się też dużą popularnością i autorytetem wśród studentów.

Zmarł 7.03.2003 roku.