mgr inż. Rudolf WojnarMgr inż. Rudolf Wojnar urodził się 22 października 1937 w Simoradzu k. Bielska-Białej. Całe swoje zawodowe życie był związany z Politechniką Śląską. Po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej, Wydział Mechaniczny o specjalności Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn w 1961 roku został głównym konstruktorem a później kierownikiem Biura Konstrukcyjno-Technologicznego w Zakładzie Doświadczalnym Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Był jednym z konstruktorów sztucznego płuco-serca, sztucznej nerki, defibrylatorów oraz szeregu przyrządów pomiarowych i innych urządzeń. Posiadał szereg patentów.

dr inż. Leszek Markiewicz Urodził się w 1947 roku we Wrocławiu. W 1965 roku ukończył liceum ogólnokształcące w Stalowej Woli. Rozpoczął studia na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej. W 1970 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera o specjalności elektroniczne urządzenia automatyki broniąc pracę dyplomową pt.: "Urządzenie do automatycznego wstrzykiwania i rejestracji kontrastu we krwi". Od 1970 roku rozpoczął pracę początkowo jako asystent w Oddziale Elektronicznej Aparatury Medycznej, potem jako starszy asystent w Instytucie Aparatury i Automatyki Medycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od tego czasu związany był z problematyką miernictwa elektromedycznego i aparatury medycznej.

doc dr inż. Jerzy KopkaUrodził się 3 lutego 1933 roku w Bydgoszczy. W 1952 roku złożył egzamin dojrzałości w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowi¬cach, po czym rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Dyplom uzyskał w 1958 roku. Pracę w Politechnice Śląskiej rozpoczął w 1954 roku w Katedrze Miernictwa Elektrycznego jako młodszy asystent; a dwa lata później przeniósł się do Katedry Elektroniki Przemysłowej. W omawianym okresie jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół problematyki zastosowania układów elektronicznych w zabezpieczeniach energetycznych.

dr inż. Aleksander KwiecińskiDoc. inż. Aleksander Kwieciński urodził się 24 stycznia 1925 roku w Krakowie. Po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej w 1951 roku podjął pracę na Uczelni, gdzie w 1965 obronił doktorat i w 1969 został docentem. Został kierownikiem Katedry Techniki i Urządzeń Automatyki; Ówczesny Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr inż. Jerzy Szuba i Władze Uczelni poparły działanie pracowników Wydziału Automatyki, dzięki czemu dla kształcenia w tej specjalności, został powołany w 1969 r Oddział Elektronicznej Aparatury Medycznej.

prof. dr hab. inż. Ernest CzogałaProf. dr hab. inż. Ernest Czogała (1941 – 1998), wybitny naukowiec i wychowawca młodej kadry naukowej całe swoje życie zawodowe związał z Politechniką Śląską, którą ukończył na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym w 1965 roku. W 1966 ukończył Studium Podyplomowe Automatyki i Telemechaniki na Wydz. Automatyki, w 1969 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 1975 - stopień doktora habilitowanego a w 1986 uzyskał tytuł profesora. Był uznanym i liczącym się autorytetem w kraju i za granicą w dziedzinie przetwarzania wiedzy i sygnałów biomedycznych oraz zbiorów rozmytych.

dr inż. Andrzej CzaplaUrodził się w 19.10.1947 roku w Sosnowcu. W lutym 1972 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera o specjalności elektroniczna aparatura medyczna w Instytucie Elektrotechnicznym w Leningradzie (obecnie St. Petersburg). W maju tego samego roku podjął pracę jako asystent stażysta, później asystent i starszy asystent w Instytucie Aparatury i Automatyki Medycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od tego czasu zajmował się problematyką projektowania aparatury elektromedycznej, w szczególności aparatury rentgenowskiej i izotopowej oraz systemów informacyjno-pomiarowych dla potrzeb diagnostyki psychologicznej.