W dniu 26.04.2016 r. zebranie Zakładu Elektroniki Biomedycznej odbyło się w Centrum Doskonałości Fizyki i Technologii Interfejsów Półprzewodników i Sensorów (CESIS, Centre of Excellence in Physics and Technology of Semiconductor Interfaces and Sensors). Podczas wizyty mogliśmy zapoznać się m.in. z wielozadaniową instalacją technologiczno-badawczą bardzo wysokiej próżni, która służy technologiom i charakteryzacji powierzchni struktur niskowymiarowych wybranych materiałów półprzewodnikowych.