W dniu 4.06.2014 r., odbyło się kolejne seminarium organizowane przez Zakład Elektroniki Biomedycznej. Wykład pt. „ENDOWASKULARNE LECZENIE CHORÓB AORTY” wygłosił Pan mgr Rafał Rappe z firmy Comesa. Wykład przybliżył pracownikom i studentom Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki zagadnienia nowoczesnej terapii i dostarczył wiadomości o aparaturze oferowanej przez wspomnianą firmę. Wysoki poziom merytoryczny wykładu, jak również łatwość nawiązania kontaktu ze słuchaczami przez Prelegenta sprawiły, że prezentację tę uczestnicy zaliczyli do najlepszych, jakie odbyły się w ramach seminariów Zakładu Elektroniki Biomedycznej.