W dniu 22.05.2013 r. odbyła się wycieczka studentów grup EB do ITAM - Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu. ITAM jest instytutem badawczym, którego działalność statutowa obejmuje prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej. W zakresie swojej działalności Instytut posiada ponad 40-letnią tradycję.