W dniach 12.03.13 oraz 9.04.2013 na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki odbyły się wykłady poświęcone ciekawym zagadnieniom dotyczącym jednocześnie medycyny i techniki. Problemy medyczne zostały omówione przez dr. n. med. Krzysztofa Niteckiego, specjalisty chirurgii ogólnej i chirurga dziecięcego. Wygłosił on wykłady "Fizjologia przewodu pokarmowego i jednostki chorobowe (pierwsze objawy)" i "Medycyna ratunkowa".

Wykłady te, bogato ilustrowane i poparte omówieniem praktycznych przypadków spotkały się z żywym zainteresowaniem studentów oraz pracowników, zarówno z Zakładu Elektroniki Biomedycznej, jak i Wydziału. Z kolei, problemy techniczne i metody analizy sygnałów związane z rejestracją elektrogastrogramu omówił w swoim referacie dr inż. Stanisław Pietraszek. Podał on nie tylko ogólne zasady pomiarów, ale także omówił wyniki najnowszych badań, które wzbudziły zainteresowanie słuchaczy.

Ogółem w każdym z wykładów wzięło udział 40-50 uczestników. Duża frekwencja i ożywiona dyskusja na koniec każdego z wykładów wskazują, że organizowanie takich spotkań jest w pełni uzasadnione. Zamierzamy kontynuować ten dodatkowy nurt kształcenia w przyszłym semestrze.