W dniu 26.04.2016 r. zebranie Zakładu Elektroniki Biomedycznej odbyło się w Centrum Doskonałości Fizyki i Technologii Interfejsów Półprzewodników i Sensorów (CESIS, Centre of Excellence in Physics and Technology of Semiconductor Interfaces and Sensors). Podczas wizyty mogliśmy zapoznać się m.in. z wielozadaniową instalacją technologiczno-badawczą bardzo wysokiej próżni, która służy technologiom i charakteryzacji powierzchni struktur niskowymiarowych wybranych materiałów półprzewodnikowych.

W dniach 12.03.13 oraz 9.04.2013 na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki odbyły się wykłady poświęcone ciekawym zagadnieniom dotyczącym jednocześnie medycyny i techniki. Problemy medyczne zostały omówione przez dr. n. med. Krzysztofa Niteckiego, specjalisty chirurgii ogólnej i chirurga dziecięcego. Wygłosił on wykłady "Fizjologia przewodu pokarmowego i jednostki chorobowe (pierwsze objawy)" i "Medycyna ratunkowa".

Zakład Elektroniki Biomedycznej serdecznie zaprasza na wykład prof. Józefa Kozaka pt.: "Historia i stan techniki chirurgii wspomaganej komputerowo w firmie Aesculap AG", wtorek, 16 grudnia 2014 r., godz. 14:00 - 15:30, aula C.

W dniu 8.04.2013 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Zakład Elektroniki Biomedycznej, poświęcone aparaturze firmy FLUKE. Przedstawiciele firmy MEACO, wyłącznego autoryzowanego dystrybutorem sprzętu FLUKE ® Biomedical w Polsce zaprezentowali działania testerów aparatury medycznej. Bezpośredni kontakt z Przedstawicielami i znakomita atmosfera tego spotkania umożliwiły praktyczne zapoznanie się ze sprzętem oraz rzeczową i pouczającą dyskusję.

W dniu 4.06.2014 r., odbyło się kolejne seminarium organizowane przez Zakład Elektroniki Biomedycznej. Wykład pt. „ENDOWASKULARNE LECZENIE CHORÓB AORTY” wygłosił Pan mgr Rafał Rappe z firmy Comesa. Wykład przybliżył pracownikom i studentom Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki zagadnienia nowoczesnej terapii i dostarczył wiadomości o aparaturze oferowanej przez wspomnianą firmę. Wysoki poziom merytoryczny wykładu, jak również łatwość nawiązania kontaktu ze słuchaczami przez Prelegenta sprawiły, że prezentację tę uczestnicy zaliczyli do najlepszych, jakie odbyły się w ramach seminariów Zakładu Elektroniki Biomedycznej.

W dniu 09.01.2013 odbyło się seminarium poświęcone tematyce sztucznej nerki oraz dializ. Wykład dotyczący specyfiki systemów do hemodializy zaprezentowany został przez mgr inż. Grzegorza Bednarza, absolwenta Wydziału AEI Politechniki Śląskiej, obecnie inżyniera serwisu w Fresenius Medical Care Polska.

W dniu 22.05.2013 r. odbyła się wycieczka studentów grup EB do ITAM - Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu. ITAM jest instytutem badawczym, którego działalność statutowa obejmuje prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej. W zakresie swojej działalności Instytut posiada ponad 40-letnią tradycję.

W dniu 20.11.2012 odbyła się prezentacja aparatury firmy FLUKE, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń techniki medycznej dla studentów kierunku Elektronika studiów I stopnia, specjalności Elektronika Biomedyczna II stopnia oraz pracowników Zakładu Elektroniki Biomedycznej. Mamy nadzieję, że tak obiecująco zapoczątkowana współpraca będzie kontynuowana podczas kolejnych spotkań.