Zakład Elektroniki Biomedycznej prowadzi specjalistyczne badania w ramach trzech podstawowych dyscyplinach naukowych Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Elektroniki oraz Informatyki. Realizowane w Zakładzie prace dotyczą zarówno zagadnień praktycznych, jak i teoretycznych obejmujących:

 • projektowanie i konstrukcję elektronicznej aparatury medycznej, elektronicznych urządzeń do akwizycji danych oraz wzmacniaczy sygnałów biologicznych,
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów medycznych,
 • komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej,
 • przetwarzanie informacji w medycynie,
 • medyczne systemy informatyczne,
 • medyczne bazy danych,
 • systemy diagnostyki kardiologicznej,
 • metody sztucznej inteligencji,
 • wspomaganie i zastępowanie narządów.

 

W skład Zakładu wchodzi również Zespół Nanotechnologii Materiałów Elektronicznych, który prowadzi prace w zakresie technologii i charakteryzacji materiałów elektronicznych w nanoskali jako materiałów czułych w sensorach gazów w aspekcie ich potencjalnych zastosowań m.in. do monitoringu środowiska oraz w medycynie (analizie klinicznej).

 

Prowadzimy zajęcia dla studentów wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Inżynierii Biomedycznej:

 • na kierunku Elektronika,
 • na specjalności Elektronika Biomedyczna (kierunek Elektronika),
 • na specjalności Informatyka Medyczna (kierunek Informatyka),
 • na Makrokierunku (Interdiscyplinary Studies).

 

Dysponujemy bogatym wyposażeniem w aparaturę badawczą, laboratoryjną i technologiczną, oraz nowoczesnym sprzętem komputerowym, umożliwiającym prace z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Dysponujemy bogatym wyposażeniem w aparaturę laboratoryjną oraz nowoczesnym sprzętem komputerowym, umożliwiającym prace z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Wiele programów badawczych Zakładu wykonywanych jest w ścisłej współpracy z przemysłem i wynika z potrzeb regionu. Część z nich jest realizowana przy bliskiej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

 

Kierownik zakładu: Sekretariat: Adres:
prof. dr hab. inż. Jacek Łęski
e-mail: jacek.leski(at)polsl.pl
tel. 32 237 20 04
pokój 834
Łucja Lewandowska
e-mail: lucja.lewandowska(at)polsl.pl
tel. 32 237 20 22
pokój 747
Zakład Elektroniki Biomedycznej
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice